Welkom

Welkom bij SBO Het Speelwerk, een gereformeerde (positief christelijke) school voor speciaal basisonderwijs in Zwolle. Veel van onze kinderen hebben een moeilijke tijd gehad op de basisschool. Wij proberen van de schooltijd weer een onbezorgde tijd te maken. We werken aan het zelfvertrouwen in een omgeving met veel structuur, liefde en aandacht. Met als doel dat de kinderen van school gaan met een zo goed mogelijk zelfbeeld, zelfbewust en weerbaar.

Ons motto is ‘samen werken, samen sterk’. Het Speelwerk wil samen met de kinderen optrekken, naast ze gaan staan, kijken en luisteren naar wat ze nodig hebben en zo samen sterk worden voor de maatschappij die wacht.

 

Informatiefilmpjes op de website
13 februari 2020 |

Informatievideo’s over Het Speelwerk

1 februari 2020

De informatievideo’s staan op de website! Na twee filmdagen zijn de video’s klaar om bekeken te worden. De algemene video geeft een goed beeld van de sfeer op school. Daarnaast zijn er twee video’s die dieper ingaan op een specifieke groep: de Plusgroep en de Schakelgroep.

Voorafgaand zijn er interviews geweest met leerkrachten, ouders en leerlingen. Zij vertelden allemaal iets over hun ervaring met Het Speelwerk. Ook zijn er beelden van het schoolgebouw te zien. De algemene video is hier  te vinden en de andere twee video’s zijn te vinden onder het kopje van de specifieke groep.

De video’s zijn gemaakt door Complete Media: dit zijn tweedejaars studenten van de opleiding Communicatie aan Hogeschool Windesheim.


Lees meer...


 

Onze visie

We willen leven vanuit de onvoorwaardelijke liefde van God, met respect voor onszelf, de ander en onze omgeving.

We willen leren met plezier en door te ervaren.

We willen ruimte creëren voor persoonlijke groei.

Daar gaan we voor!

 

Zorg

De ontwikkeling van een leerling wordt direct vanaf binnenkomst zorgvuldig gevolgd. Op basis van de verkregen informatie wordt door de orthopedagoog een dossieranalayse gemaakt. Naar aan-leiding van deze analyse wordt er een Ontwikkel Perspectief (OPP) gemaakt, dat de leerkracht als uitgangspunt neemt bij het maken van een individueel handelingsplan. Jaarlijk word elke leerling drie á vier keer in een leerlingenbespreking besproken, waarbij het OPP wordt bijgesteld. En waarna ook de leerkracht opnieuw zal kijken naar het handelingsplan per leerling. Zo kunnen we de leerlingen precies die aandacht en leerstof geven die de leerling nodig heeft.