De AC is opgericht om het team te ondersteunen door hen werk uit handen te nemen, dat ook door ouders gedaan kan worden. 
Dit betreft met name het coördineren en uitvoeren van organisatorische en praktische zaken.
Het kan hierbij gaan om vervoer bij uitstapjes, hulp bij handvaardigheid, het aankleden van de hal, de schoonmaak van de school en de luizencontrole.
Ook wordt de hulp van de groepsouder ingeschakeld bij de viering, open dag of andere bijzondere festiviteiten.

Elke groep heeft een AC- groepsouder. Op het moment dat de leerkracht hulp nodig heeft, schakelt hij/zij de groepsouder in. De groepsouder schakelt de andere ouders uit de klas in om de gevraagde hulp te kunnen bieden. 
Alle groepsouders bij elkaar en een lid van het team vormen samen de AC groep.
Zij vergaderen 3 à 4 keer per jaar om te evalueren en nieuwe klusjes en taken aan te sturen.

Wat wij als ouders kunnen doen betekent voor de leerkrachten dat zij meer tijd voor onze kinderen hebben!