Oudercontact
 

Het contact met de ouders is voor het onderwijs aan de leerlingen van groot belang! We stemmen graag met u af. We streven naar transparantie, openheid en duidelijkheid. Daarbij houden we altijd het belang van een optimale ontwikkeling van de leerling voor ogen. Het gaat u als ouders, maar ook ons als school om het beste voor uw kind. 

Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van het gebeuren in de groep door middel van de Parro App van elke groep. Eens per maand wordt er een algemeen informatie bulletin naar de ouders gemaild (het ‘Speelwerknootje’ ). Daarin wordt ook informatie gegeven over bijzondere schoolactiviteiten. 

Jaarlijks wordt er een schoolgids uitgegeven, deze wordt op de website gezet, er worden geen papieren exemplaren uitgedeeld.
Bijzondere mededelingen worden in de regel via de Parro App of per mail aan de ouders doorgegeven.

Aan het begin van het nieuwe cursusjaar houden we groepsouderavonden, waarin de ouders met elkaar en de leerkracht(en) kunnen kennismaken. Ook is er die avond volop gelegenheid om vragen te stellen en worden nieuwe ouders bijgepraat over alles wat met de school te maken heeft. 

Binnen onze school geldt de afspraak dat ouders ons altijd na schooltijd kunnen bereiken voor informatie of om even van elkaar te horen hoe het gaat met het kind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om even in de groep te kijken na overleg met de leerkracht. Voor ouders van nieuwe leerlingen wordt een kijkmorgen georganiseerd. 

Als regel worden ouders van nieuwe leerlingen thuis bezocht. 

Tweemaal per schooljaar (in januari en juni) ontvangen de ouders het portfolio met informatie over de ontwikkeling van hun kind. 
Op de daarop volgende spreekavond in februari (30 minuten/ gr. K 45 min.) en in juni (20 minuten/gr. K 30 min.) wordt de ontwikkeling met de ouders besproken.

Bij het laatste gesprek wordt over de aandachtspunten doorgepraat en het contact tussen school en ouder(s) geëvalueerd.

Elk jaar wordt er in april een ‘viering’ gehouden. Het thema van de viering wordt door het team vastgesteld, uitgewerkt en samen met de leerlingen en musici uitgevoerd. Doel van deze avond is om samen met de kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden God te loven en te prijzen.