Oudercontact
 

Het contact met de ouders is voor het onderwijs aan de leerlingen van groot belang! We stemmen graag met u af. We streven naar transparantie, openheid en duidelijkheid. Daarbij houden we altijd het belang van een optimale ontwikkeling van de leerling voor ogen. Het gaat u als ouders, maar ook ons als school om het beste voor uw kind. 

Ouders worden regelmatig op de hoogte gehouden van het gebeuren in de groep door middel van een ‘Speelwerknootje’ (eens in de 2 weken). Daarin wordt ook informatie gegeven over bijzondere schoolactiviteiten. In de Kleutergroep wordt daarnaast met een ‘heen-en-weer schriftje’ gewerkt.

Jaarlijks wordt er een schoolgids uitgegeven, deze wordt op de website gezet, er worden geen papieren exemplaren uitgedeeld.
Bijzondere mededelingen worden in de regel per mail aan de ouders doorgegeven.

Aan het begin van het nieuwe cursusjaar houden we een groepsouderavond, waarin de ouders met elkaar en de leerkracht(en) kunnen kennismaken. Ook is er die avond volop gelegenheid om vragen te stellen en worden nieuwe ouders bijgepraat over alles wat met de school te maken heeft. Eén keer per jaar wordt er een thema-avond georganiseerd.

Binnen onze school geldt de afspraak dat ouders ons altijd na schooltijd kunnen bereiken voor informatie of om even van elkaar te horen hoe het gaat met het kind. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om even in de groep te kijken na overleg met de leerkracht. Voor ouders van nieuwe leerlingen wordt een kijkmorgen georganiseerd. 

In het najaar is er een spreekavond op school, waar ouders de gelegenheid hebben de leerkracht te spreken. Als ouders in die tijd een bezoek thuis krijgen, vervalt deze spreekavond. 

Als regel worden ouders van nieuwe leerlingen thuis bezocht. De overige ouders worden tenminste eens per twee jaar thuis bezocht. Er kan dan uitvoerig met de ouders van gedachten worden gewisseld over de voortgaande ontwikkeling van het kind aan de hand van onder andere het rapport en/of het handelingsplan. 

Tweemaal per schooljaar (in januari en juni) ontvangen de ouders het portfolio over de leer- en gedrag vorderingen van hun kind. 
Op de daarop volgende spreekavond (in februari 30 minuten (gr. K 45 min) en in juni 20 minuten (gr. K 30 min.) wordt de ontwikkeling met de ouders besproken.

Bij het laatste gesprek wordt over de aandachtspunten doorgepraat en het contact tussen school en ouder(s) geëvalueerd.

Elk jaar wordt er een ‘viering’ gehouden, in het voorjaar. Het thema van de viering wordt door het team vastgesteld, uitgewerkt en samen met de leerlingen en musici uitgevoerd. Doel van deze avond is om samen met de kinderen, ouders, grootouders en belangstellenden God te loven en te prijzen.