Hoe laat op school
De leerkrachten zijn vanaf 8.15u op school aanwezig. Vanaf 8.30u mogen de leerlingen naar binnen. De leerlingen van groep K, A en B mogen binnen blijven, ze mogen iets kiezen om mee te spelen in hun lokaal. De leerlingen van groep C tot en met F gaan om 8.35u nog even 10 minuten buiten spelen. 

Melden verzuim/ ziekte
Wanneer uw kind door ziekte of om andere redenen niet op school kan komen, ontvangen wij graag telefonisch bericht. Belt u zo mogelijk vóór 8.45 uur.
Het kan zijn dat uw kind onder schooltijd ziek wordt. Indien nodig wordt u gebeld om hun kind op te halen.
Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dient u dit te melden aan de school. Indien nodig overlegt de school met de GGD of er maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

Medicijngebruik
Als u wilt dat uw kind op school medicijnen toegediend krijgt, wilt u hiervoor dan schriftelijk toestemming geven? 
Wilt u beschrijven om welke geneesmiddelen het gaat; hoe vaak het gegeven moet worden; in welke hoeveelheden; op welke manier het gebruikt moet worden; de periode waarin het moet worden verstrekt; de wijze van bewaren en opbergen; de wijze van controle op de vervaldatum. 

Fietsen
Komt uw kind op de fiets op school, dan kan de fiets in het fietsenhok gestald worden. Het fietsenhok gaat om 9.00u op slot tot na schooltijd. Laat uw kind de fiets wel op slot zetten. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal!

Bewegingsonderwijs
De groepen A tot en met F hebben eenmaal per week 45 minuten bewegingsonderwijs. Ze krijgen dit van een bevoegde vakleerkracht. De leerkracht gaat mee. 
Elke middag hebben de leerlingen een kwartier vrij bewegen tussen de lessen door op het schoolplein. 
Groep K krijgt bewegen in het speellokaal in het eigen gebouw. Het is noodzakelijk dat de leerlingen goede kleding en gymschoenen meekrijgen van thuis: een korte broek, een t-shirt en gymschoenen die gemakkelijk te sluiten zijn, liefst met elastiek of klittenband. Voor elke vakantie krijgen de leerlingen de kleding mee naar huis om gewassen te worden. Controleert u dan ook of de schoenen niet al te klein zijn geworden!