Hoe laat op school
  Vanaf 8.30u mogen de leerlingen naar binnen. De leerlingen van groep K, A en B mogen binnen blijven, ze mogen iets kiezen om mee te spelen in hun lokaal. De leerlingen         van groep C tot en met F gaan om 8.35u nog even 10 minuten buiten spelen. 

 Melden verzuim/ ziekte
 Wanneer uw kind door ziekte of om andere redenen niet op school kan komen, kunt u dit via de Parro App doorgeven, graag vóór 8.45 uur.
 Het kan zijn dat uw kind onder schooltijd ziek wordt. Indien nodig wordt u gebeld om hun kind op te halen.
 Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, dient u dit te melden aan de school. Indien nodig overlegt de school met de GGD of er maatregelen genomen moeten worden   om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 

Overig contact

Als u de leerkracht iets wilt laten weten, kunt u dat via de Parro App doen. Wilt u de leerkracht telefonisch spreken dan kunt u tussen 15.15u en 16.45u naar school bellen. U mag natuurlijk ook mailen, de mailadressen zijn: voornaam.achternaam@florion.nl. Gaat u er niet vanuit dat u meteen reactie krijgt. Dan kunt u beter bellen. Na 20.00u kijken de leerkrachten niet meer op Parro of mail, houdt u daar rekening mee!

Medicijngebruik
 Als u wilt dat uw kind op school medicijnen toegediend krijgt, dan dient u hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Bij school is hiervoor een formulier aan te vragen.

Fietsen
Komt uw kind op de fiets op school, dan kan de fiets in het fietsenhok gestald worden. Het fietsenhok gaat om 9.00u op slot tot na schooltijd. Laat uw kind de fiets wel op slot zetten. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden bij diefstal!

Bewegingsonderwijs
De groepen A tot en met F hebben eenmaal per week 45 minuten bewegingsonderwijs in een gymzzal aan de Brahmsstraat, op 10 minuten lopen van school. Ze krijgen dit van een bevoegde vakleerkracht, Wesley Pestman. De leerkracht gaat met de gymles mee. 

De kinderen zitten nooit langer dan een uur binnen. Verdeeld over de dag zijn er 4 pauzes, waaronder één groepsspel pauze. De leerkracht gaat dan met de hele groep een spel doen buiten. Het samen een spel leren spelen, je aan de spelregels houden en omgaan met winnen en verliezen kan dan geoefend worden. Ook elke middag hebben de leerlingen een kwartier vrij bewegen tussen de lessen door op het schoolplein. 
Groep K krijgt bewegen in het speellokaal in het eigen gebouw.

Het is noodzakelijk dat de leerlingen goede kleding en gymschoenen meekrijgen van thuis: een korte broek, een t-shirt en gymschoenen die gemakkelijk te sluiten zijn, liefst met elastiek of klittenband. Voor elke vakantie krijgen de leerlingen de kleding mee naar huis om gewassen te worden. Controleert u dan ook of de schoenen niet al te klein zijn geworden!