Elk najaar wordt de vrijwillige ouderbijdrage door de Schoolraad opnieuw vastgesteld. De hoogte is al jaren €90 per kalenderjaar. Hierin is het schoolreisje en het schoolkamp van de schoolverlaters inbegrepen, zodat die niet apart hoeven te worden betaald. In februari krijgt u via de Parro app het verzoek om deze bijdrage te voldoen. 

In onderstaand document vindt u de laatste begroting van vrijwillige ouderbijdrage:

ouderbijdrage 2022     
SBO Het Speelwerk Zwolle    
       
Ouders van leerlingen die op 1 januari staan ingeschreven, krijgen voor dat jaar in februari een 
Parro bericht toegestuurd. In de vrijwillige ouderbijdrage zit ook de bijdrage voor het schoolreisje
en voor het kamp in de laatste groep. Dat hoeft dan niet apart betaald en geïnd te worden. 
De vrijwillige bijdrage is niet verplicht, u kunt ook aangeven dat u voor bepaalde 
onderdelen niet willen betalen. 
       
aantal leerlingen per 1 jan 2022€ 90 per leerling80   
       
    € per leerling€ totaal 
 onderwerptoelichting    
3510Schoolreisgroep K- E  €          18 €       1.440 
3512Sportdag/Evenementenfeestdagen  €            5 €          400 
3513Afscheid groep 8/kampkamp  €          21 €       1.680 
3515Lief/ Leed/ Afscheidleerlingen/leerkrachten  €            8 €          640 
3516Identiteitsactiviteitenvieringen e.d.  €            6 €          480 
3517Sinterklaasstrooigoed, bedankjes, pak  €            2 €          160 
3519OudercommissieSR/TOC/suppletiefonds  €            7 €          560 
3520Scholieren ongevallenverzekering  €            2 €          160 
3521Extra leermiddelenaankleding school/plein  €          17 €       1.360 
3598Overige kostenw.o. inning ouderbijdrage  €            4 €          320 
     €          90 €       7.200