SBO Het Speelwerk is onderdeel van Florion.

Adresgegevens Florion:
Postbus 393 8000 AJ  ZWOLLE
  
Bezoekadres Florion:
Greijdanus, F/H-gebouw H2 
Campus 5 8017 CB  ZWOLLE
T 038 2305001 
bovenschoolsmanagement@florion.nl  
www.florion.nl 

Algemeen directeur: dhr. Gert Laarman 

Florion is in 2017 ontstaan uit een fusie van VGPO Accretio en VGPO De Zevenster. Samen zorgen we ervoor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio's Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd.