SBO Het Speelwerk is onderdeel van Florion.

Adresgegevens Florion:
Postbus 393 8000 AJ  ZWOLLE
  
Bezoekadres Florion:

Schrevenweg 4

8024 HA Zwolle

T 038 - 230 50 01

E contact@florion.nl
www.florion.nl 

Directeur bestuurder  Gert Jan Bent

Florion telt 23 basisscholen en 1 SBO school en zorgt er voor dat gereformeerd basisonderwijs in de regio's Zwolle, Flevoland, Noord-West Veluwe, Noord-West Overijssel en Zuid-West Drenthe in stand wordt gehouden en bevorderd.