Informatievideo Plusgroep klik 


Binnen Het Speelwerk hebben we een SBO+groep. Hier kunnen kinderen terecht die veel structuur, duidelijkheid, begeleiding en vaak ook een prikkelarme omgeving nodig hebben. Zij hebben onvoldoende baat bij de ondersteuning in een reguliere SBO-groep. Dan denken we bijvoorbeeld aan kinderen met stoornissen binnen het autistisch spectrum en/of milde gedragsproblemen. We richten ons op kinderen met een gemiddelde of hoge intelligentie.

Binnen de groep wordt op de ochtenden met name individueel aan de kernvakken gewerkt. Op de middagen richten we de overige vakken meer thematisch in, waarbij de hele groep (zo mogelijk) betrokken wordt en we leerstof aanbieden op meerdere niveaus. Ook geven we het samen werken daarmee vorm.

De plus in deze groep zit, náást de structuur en prikkelarme omgeving, ook in de extra aandacht voor het ontwikkelen/versterken van de executieve functies (hersenfuncties, zoals plannen/ordenen, reguleren van emoties, enz.) van deze kinderen. D.m.v. een goede screening brengen we deze in beeld en formuleren we in gesprek met het kind persoonlijke leerdoelen. Door middel van een sterk en duidelijk beloningssyteem trainen we deze vaardigheden bij de kinderen in. Daarnaast zullen we ook veel aandacht hebben voor psycho-educatie en sociale vaardigheden.

Kinderen kunnen voor minimaal 1 à 2 jaar in deze groep terecht, waarbij we ons steeds blijven richten op mogelijke terugkeer naar de (SBO-)groep. Kinderen kunnen hier alleen terecht met een TLV-SBO (Toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO) mét een speciale aantekening voor deze groep. De CTT (Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid) van SWV PO 23-05 (Samenwerkingsverband Zwolle) denkt hierin met ons mee.