Informatievideo Schakelgroep klik


Tijdens de Open Dag op 10 oktober 2015 is de Schakelgroep (groep S) officieel geopend! Vanaf het begin van schooljaar 15/16 draait deze bijzondere groep. 
Juf Els van Dijk is de leerkracht van de groep. 
De groep is vanaf september 5 ochtenden in de week open: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.45-12.15u.

De groep is bestemd voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8 die het niet redden in de eigen groep of die een specifieke hulpvraag hebben. 
De plaatsing is in principe voor een periode van 12 weken. De aanwezigheid op de dag is variabel: een hele ochtend of een deel er van, net wat de leerling nodig heeft.

Reden voor aanmelding kan zijn: 
* extra observatie; 
* het kind laat thuis heel ander gedrag zien dan op school; 
* voorkomen van thuiszitten; 
* time-out 
en dergelijke.

De aanpak is: 
* samen met de leerling een doel stellen om aan te werken;
* zorgen voor succes ervaringen;
* observeren: wat past, wat is nodig;
* er naar toe werken dat de leerling weer in de eigen groep kan functioneren.

Via een arrangement kunnen ook leerlingen van andere basisscholen gebruik maken van deze voorziening!

Aanmelden:
* via de IB-er van de basisschool (en dan via de Trajectbegeleider van Florion)