SBO Het Speelwerk is een gereformeerde school voor Speciaal Basisonderwijs met een orthopedagogische en orthodidactische benadering voor kinderen met speciale hulpvragen op het gebied van persoonlijke en/of leerontwikkeling.

Ieder die aan onze school verbonden is (kinderen, ouders en personeelsleden) leeft en werkt vanuit het geloof dat God zonder voorwaarde van ons houdt. Dat wil Hij doen dankzij Christus, die zijn leven voor ons gaf.

God wil ons elke dag opnieuw onze zonden vergeven.
Daarom willen ook wij steeds een nieuw begin maken met elkaar maken.
God heeft ieder mens uniek gemaakt, met eigen mogelijkheden en beperkingen.
We willen de persoonlijke groei van elk kind ondersteunen en/of stimuleren.

We proberen dit vorm te geven door:
-    te laten merken dat elk kind van waarde is;
-    rekening te houden met de eigenheid van elk kind;
-    (hoge) verwachtingen te hebben van elk kind;
-    aan te sluiten bij de belevingswereld van het kind in de werkelijkheid van elke dag;
-    kinderen te betrekken bij de voortgang van hun eigen leerproces;
-    kinderen stimuleren om steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen groei en leerproces;
-    kinderen te helpen bewust te worden van zichzelf, zichzelf te accepteren en te leren met hun mogelijkheden en beperkingen om te gaan;
-    kinderen te helpen hun sociale vaardigheden te ontwikkelen;
-    ouders te zien als ervaringsdeskundige bij de ontwikkeling van de kinderen.