De school heeft via de SGJ (Stichting Gereformeerde Jeugdzorg) een schoolmaatschappelijk werker in dienst. 

Deze is aangetrokken om de leerkrachten en de Intern Begeleider te ondersteunen en te adviseren op vragen die liggen op het psychosociale vlak. 
Ook kan er hulpverlening aan ouders en kinderen gegeven worden, denk daarbij aan advies en ondersteuning op het gebied van opvoeding en het sociaal emotionele functioneren van een kind. Verder kan de SMW-er ondersteunen en adviseren in het geval speciale zorg vereist is.

Bij ouders van nieuwe leerlingen brengt de SMW-er kort na aanmelding een bezoek thuis.

Als u in contact wilt komen met de SMW-er, meldt u dat dan aan de Intern Begeleider, Marlijn Sonneveld.