Inleiding
De problematiek van leerlingen van onze school heeft vaak al lange tijd op de basisschool gespeeld, soms al vanaf de kleutergroep. Scholen en ouders doen er vaak alles aan om hun kind zolang mogelijk op de basisschool te houden: een apart programma, inzet van extra personeel, thuis oefenen enz. Regelmatig gaat dat ten koste van het welbevinden van het kind en ontwikkelt het faalangst en een negatief zelfbeeld. Hoe later de leerling echter naar een passende (SBO) school gaat, hoe groter de frustratie en de achterstand. De kans dat een leerling dan teruggeplaatst kan worden naar de basisschool wordt daarmee een stuk kleiner.
 
Perspectief

Hoe zou het zijn als een leerling voordat het zover komt al naar het SBO komt? Minder frustratie bij leerlingen, minder zorg bij de ouders, minder inspanning (geld) van de basisschool. De mogelijkheid dat de leerling dan na een of twee jaar weer terug kan naar het basisonderwijs wordt daarmee groter. Het SBO als tijdelijke voorziening. Leerlingen die dreigen vast te lopen krijgen wat extra tijd en ruimte om zich te ontwikkelen. Een steun in de rug om de basisschool uiteindelijk toch af te kunnen ronden.

 
Voorwaarden
De CTT van het samenwerkingsverband Zwolle (SV 2103) is bereid voor deze leerlingen TLV’s (toelaatbaarheidsverklaringen) af te geven. Deze zijn nodig voor bekostiging van het SBO en indien nodig voor het verkrijgen van leerlingenvervoer bij de gemeente van herkomst. De Intern begeleiders en traject begeleiders van Florion zijn bereid leerlingen hiervoor te selecteren. De ouders van deze leerlingen moeten bereid zijn om deze (tijdelijke) stap te maken. Deze leerlingen worden goed gevolgd om te zien hoe vroegtijdige plaatsing uitwerkt. Het contact met de basisschool zal regelmatig plaatsvinden, om te zorgen dat de leerling in beeld blijft en er afstemming blijft tussen de scholen over de aanpak van de leerling. De terugplaatsing zal zorgvuldig worden voorbereid met de leerling en de school van herkomst, in de lijn van het terugplaatsingsprotocol van Het Speelwerk: starten met 1 dagdeel per week en dit langzaam opbouwen en leerling en leerkracht laten begeleiden.

Bel voor meer informatie naar de school: 038-4217961 en vraag naar Marlijn Sonneveld (Intern Begeleider) of Arco van Diggele (locatie directeur)